Bilen är i dagens samhälle en viktig del för att få vår vardag att gå ihop. Dessutom är det många som använder bilen för att åka iväg på semester eller för att besöka nära och kära som bor en bit bort. Idag är de flesta hushåll ägare av en bil. Men för att bilen skulle bli ett så pass vanligt transportmedel som det är idag måste vi backa tillbaka i tiden och lära dig lite mer om bilens första ursprung. När uppfanns bilen?

När uppfanns bilen – Från häst till bil

Innan bilen fanns var hästar det vanligaste transportmedlet. Men eftersom att hästar är levande ting med begränsad hastighet så började man redan i slutet på 1700-talet att försöka ta fram maskiner som gick på motor. Motorerna skulle sitta bak på vagnar och skulle ersätta hästar vilket var startskottet på vad bilen är idag.

Bilen uppfinns

Men trots att man på 1700-talet experimenterade med olika lösningar, bland annat ångdrivna motorer så dröjde det fram till år 1886 som den första bilen, så som vi känner den idag uppfanns. Personen bakom den bilen var den tyska ingenjören Carl Benz som var först med att ta patent på världens första bil och den utkom från början i 25 exemplar. Men det ska sägas att han må vara först med att ha lämnat in patenten, men det var flera ingenjörer som var aktiva vid samma tid och tog fram liknande lösningar. Men Carl Benz var alltså den första som tog fram patenten på den första bilen som tillverkades. Den bilen bar namnet Benz Patent-Motorwagen. En annan sak som kan vara intressant att veta vad gäller världens första bil är att det var Carl Benz hustru vid namn Bertha Benz som stod för finansieringen av patenten. Men på den tiden fick inte kvinnor göra anspråk på patenter och därför lämnades den in i hans namn.

Läs mer om bilens historia på Tekniska museet.